Estudiar a Esardi. Cicle Mitjà

Com puc accedir als ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny?

La preinscripció i la matrícula en 3 passos:

1. Proves d’accés. Convocatòria ordinària (prova comuna i/o específica)

Inscripció del 15 al 25 de març de 2021

  • Prova comuna: 5 de maig de 2021 a les 16h
  • Prova específica: 6 de maig de 2021 a les 16h
  • Qualificacions provisionals: a partir del 21 de maig de 2021
  • Qualificacions definitives: a partir del 28 de maig de 2021

2. Preinscripció. De l’11 al 17 de maig de 2021

Si voleu més informació, podeu consultar el següent web

3. Matrícula. Del 12 al 16 de juliol de 2021

Presencial al centre. Es comunicarà als/les preinscrits/es el dia i l’hora

Com puc accedir als ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny si no m’he inscrit a les proves d’accés ordinàries?

S’ha de realitzar la inscripció a la prova via telemàtica al web del Departament d’Educació, on també podreu consultar tota la informació referent a les proves (exempcions, material, mostres, calendari,…).

En el cas que no sigui possible realitzar la inscripció de forma telemàtica podeu trucar al centre i us ajudarem telefònicament amb el tràmit o podeu demanar cita prèvia en horari d’atenció al públic (esardi@amposta.cat).

Si queden vacants després del període establert de matrícula ordinària, el centre pot establir, d’acord amb la convocatòria extraordinària de la prova específica d’accés, un termini extraordinari de matrícula: les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova d’accés o la qualificació mitjana de l’expedient acadèmic dels estudis que donen dret a l’exempció de la prova d’accés o l’accés directe.

1. Proves d’accés extraordinàries. (Només part específica)

Inscripció del 24 al 28 de maig de 2021

  • Prova: 25 de juny de 2021 a les 9.30 h
  • Qualificacions provisionals: a partir de l’1 de juliol de 2021
  • Qualificacions definitives: a partir del 8 de juliol de 2021