MODA/IL·LUSTRACIÓ/CAL·LIGRAFIA/ENQUADERNACIÓ/GRAVAT
MÀRQUETING/ MOTLLES/ALTRES…

Durada dels tallers
. Les hores dels tallers estan adaptades al contingut que presenta el professor del taller,
durada variada (de 10 fins a 40 h).
. Normalment es fan fora de l’horari escolar, als matins durant el curs (tardes durant el mes
de juliol)
. Es lliura un certificat Esardi del taller realitzat

Qui pot fer el taller?
. Alumnat de l’escola
. Tothom qui estigui interessat que sigui major de 16 anys.
. Professorat

Què hem fet fins ara?
. Taller de moda amb Ramon Martí
. Taller d’enquadernació I-II amb Jordi Hierro
. Taller de motlles amb Vicent Matamoros
. Taller de portafolis amb Albert Arqués
. Taller d’il·lustració amb Ignasi Boza
. Taller de màrqueting social amb Eva Cajigos
. Taller d’aparadors amb Maria Pons
. Taller de graffitis amb Gabi Picola “Rikoole”
. Taller de Collagrapht amb Neus Collet
. Taller de còmic amb Miguel Bustos
. Taller de cal·ligrafia amb Keith i Amanda Adams

Els tallers poden ser de creació pròpia o
Esardi, sempre obert a noves propostes, també col∙labora amb altres institucions per crear
tallers conjunts:

Antena del Coneixement URV
Regidoria de Cultura d’Amposta per als Tallers per a la Festa del Mercat

etc.