ORGANIGRAMA DE CENTRE 2022_23

AJUNTAMENT

Representant de l’Ajuntament d’Amposta
Núria Marco Selma Regidora d’Educació.

EQUIP DIRECTIU


Georgina Bosch Gas
Directora
Llicenciada en Belles Arts


Sefa Villalbí Prades
Cap d’estudis
Graduat en AAOO


Gemma Mauri Estupiñá
Secretària Acadèmica
Llicenciada en Belles Arts

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Antònia Pérez Ripoll
Graduat en AAOO

Frederic Solé Tortajada
Graduat en AAOO

Marian Marín Felipe
Graduat en AAOO


Carme Pons Calvet
Grau en disseny i creació digital


Ferran Grañana Damaret
Graduat en AAOO


Salvador Franch Llambrich
Grau en Disseny Audiovisual


Jordi Martínez Piñol
Llicenciat en Arquitectura


Isabel Betoret Gil
Llicenciada en Dret


Jaume Moya de Juan
Grau en Comunicació Audiovisual


Jordi Talarn Izquierdo
Arquitecte Tècnic i enginyer d’Edificacions


Júlia Idiarte Panisello
Llicenciada en Geografia i Història


COORDINACIONS

Coordinació d’activitats, publicitat i xarxes socials Carme Pons Calvet i Salvador Franch Llambrich
Coordinació de cicles Sefa Villalbí Prades
Coordinació de pràctiques d’empresa Jordi Martínez Piñol
Coordinació estudis no reglats Gemma Mauri Estupiñá
Coordinació Amics Esardi Isabel Betoret Gil
Mentoria Digital Esardi Georgina Bosch Gas, Gemma Mauri Estupiñá i Jordi Talarn Izquierdo

CAPS DE DEPARTAMENT

Departament d’Art Mural Antònia Pérez Ripoll
Departament de Gràfica Publicitària Jaume Moya de Juan
Departament de Projecte i Direcció d’Obra Marian Marín Felipe

TUTORIES GRUP

ARMU 1r Júlia Idiarte Panisello
ARMU 2n Antònia Pérez Ripoll
APGIM 1r Georgina Bosch Gas
APGIM 2n Gemma Mauri Estupiñá
GRAPU 1r Carme Pons Calvet
GRAPU 2n Salvador Franch Llambrich
PIDO 1r Jordi Talarn Izquierdo
PIDO 2n Jordi Martínez Piñol

TUTORIES PRÀCTIQUES A EMPRESA

ARMU Antònia Pérez Ripoll
APGIM Gemma Mauri Estupiñá
GRAPU Salvador Franch Llambrich
PIDO Marian Marín Felipe

REPRESENTANT SINDICAL

Júlia Idiarte Panisello

REPRESENTANTS A LA CEADC

Georgina Bosch Gas
Antònia Pérez Ripoll

REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT

APGIM 1
Delegat Eduard Kubinec
Subdelegada Ayelen Muñoz

APGIM 2
Delegada Laura Castro
Subdelegada Maria Solà

GRAPU1
Delegat Nicolàs Casanova
Subdelegat Aleix Gómez

GRAPU2
Delegat Daniel Muñoz
Subdelegada Maria Sancho

PIDO1
Delegat Dimitar Atanasov
Subdelegada Marinela Chelu

PIDO2
Delegada Noèlia Hernández
Subdelegada Daniela González

ARMU1
Delegada Eva Marro
Subdelegat Pol Pallarés

ARMU2
Delegat Dani Pujol
Subdelegat Efrén Cerdà

CONSELL ESCOLAR 2022-23

Representant de l’Ajuntament d’Amposta
Núria Marco Selma

Directora
Georgina Bosch Gas

Cap d’Estudis
Sefa Villalbí Prades

Secretària Acadèmica
Gemma Mauri Estupiñá

Representant empresarial
Jordi Martínez Piñol

Representant professorat
Jordi Talarn Izquierdo

Representant professorat
Júlia Idiarte Panisello

Representant professorat
Jaume Moya Juan

Representant alumnat
Eduard Kubinec (APGIM1)

Representant alumnat delegat
Nicolàs Casanova (GRAPU1)

Representant alumnat delegat
Daniel Muñoz (GRAPU2)

Representant alumnat delegat
Dimitar Atanasov (PIDO 1)

Representant alumnat delegada
Noelia Hernández (PIDO 2)

Representant alumnat delegada
Eva Marro (ARMU1)

Representant alumnat delegat
Dani Pujol (ARMU2)