Gràfica publicitària

A Esardi trobaràs una escola única on els cicles que s’imparteixen et permetran la continuïtat dins l’escola si així ho desitges.

La nostra idiosincràsia és la de ser una escola de grups reduïts, la qual cosa permet un tracte professor/alumne familiar i personalitzat. Aquesta característica de centre ens obliga a tenir un perfil de professorat polivalent i professionalitzat, cosa que propicia la transversalitat i l’enriquiment. La implicació amb l’entorn i exteriorització de les nostres activitats és una constant amb les que es complementen els estudis (exposicions, xerrades, mostres, visites, presentacions…)

Esardi és un centre on podràs gaudir de la creativitat, prendre una nova mirada respecte al món que ens envolta, més crítica, més creativa i sobretot amb opinió i criteri propi.

Què estudiaràs

Estudiaràs un cicle formatiu de grau superior

 • 2000 hores
 • 1720 h de mòduls impartits en el centre educatiu
 • 280 h de pràctiques en empreses, estudis o tallers
 • Projecte Final
 • 2 cursos acadèmics Règim estudis LOE

Preu:

 • 380 €/curs

Primer curs

 • 858 hores
 • Fonaments de la representació i l’expressió Visual
 • Fonaments del disseny gràfic
 • Fotografia
 • Història de la imatge publicitària
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual
 • Mitjans informàtics
 • Projectes de gràfica publicitària
 • Teoria de la imatge
 • Tipografia

Segon curs

 • 1142 hores
 • Fonaments de la representació i l’expressió Visual
 • Fonaments del disseny gràfic
 • Fotografia
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual
 • Projectes de gràfica publicitària
 • Teoria de la publicitat i màrqueting
 • Tipografia
 • Formació i orientació laboral
 • Projecte integrat
 • Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

Més informació

On podràs treballar?

En empreses relacionades amb la comunicació visual: agències de publicitat, editorials, estudis de disseny o empreses d’altres sectors que requereixin aquest perfil professional.

Podràs treballar per compte propi o d’altri, de manera independent, en col·laboració o per a altres professionals.

Com pots accedir?

Per accedir als Cicles Formatius d’arts plàstiques i disseny de Grau superior, es pot fer de forma directa (Batxillerat artístic) o superant una prova d’accés, depenent de la titulació o dels estudis previs dels quals es disposi.

Tota la informació més detallada la podreu trobar a la web d’ensenyament: