A Esardi trobaràs una escola única on els cicles que s’imparteixen et permetran la continuïtat dins l’escola si així ho desitges.

La nostra idiosincràsia és la de ser una escola de grups reduïts, la qual cosa permet un tracte professor/alumne familiar i personalitzat. Aquesta característica de centre ens obliga a tenir un perfil de professorat polivalent i professionalitzat, cosa que propicia la transversalitat i l’enriquiment. La implicació amb l’entorn i exteriorització de les nostres activitats és una constant amb les que es complementen els estudis (exposicions, xerrades, mostres, visites, presentacions…)

Esardi és un centre on podràs gaudir de la creativitat, prendre una nova mirada respecte al món que ens envolta, més crítica, més creativa i sobretot amb opinió i criteri propi.

Què estudiaràs

Estudiaràs un cicle formatiu de grau superior

 • 1800 hores.
 • 1755 h de mòduls impartits en el centre educatiu.
 • 45 h de pràctiques en empreses, estudis o tallers.
 • Projecte Final.
 • 2 cursos acadèmics Règim estudis LOGSE.

Preu:

 • 380 €/curs

Primer curs

 • 878 hores.
 • Dibuix Artístic i Projectes.
 • Expressions d’Avantguarda.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Història de les Arts Contemporànies.
 • Metodologia i Gestió de l’Obra.
 • Taller d’Expressió del Llenguatge Pictòric.
 • Taller de Pintura Ornamental Aplicada al Mur.
 • Taller de Revestiments Ceràmics, Estucs i Esgrafiats.

Segon curs

 • 922 hores.
 • Expressions d’Avantguarda.
 • Història de les Arts Aplicades al Mur.
 • Metodologia i Gestió de l’Obra.
 • Mitjans Audiovisuals.
 • Taller d’Expressió del Llenguatge Pictòric.
 • Taller de Pintura Ornamental Aplicada al Mur.
 • Taller de Vidrieres.
 • Projecte Final.
 • Formació pràctica en empreses, estudis o tallers.

Més informació

On podràs treballar?

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a: arts aplicades al mur; obres pictòriques i murals de creació pròpia o d’altres professionals; muntatges artístics; instal·lacions artístiques: escenogràfiques, atrezzo i ornamentació per a teatre, cinema, televisió, espais multimèdia i espais de representació i expressió artística; equipaments de l’espai urbà, muntatges per a exposicions, museus, fires, congressos, activitats socioculturals, edificis públics i privats, centres religiosos i espais comercials; equipaments i complements de l’espai natural.

Com pots accedir?

Per accedir als Cicles Formatius d’arts plàstiques i disseny de Grau superior, es pot fer de forma directa (Batxillerat artístic) o superant una prova d’accés, depenent de la titulació o dels estudis previs dels quals es disposi.

Tota la informació més detallada la podreu trobar a la web d’ensenyament: