Projectes i direcció d’obres de decoració perfil professional en Bioconstrucció – Interiorisme

A Esardi trobaràs una escola única on els cicles que s’imparteixen et permetran la continuïtat dins l’escola si així ho desitges.

La nostra idiosincràsia és la de ser una escola de grups reduïts, la qual cosa permet un tracte professor/alumne familiar i personalitzat. Aquesta característica de centre ens obliga a tenir un perfil de professorat polivalent i professionalitzat, cosa que propicia la transversalitat i l’enriquiment. La implicació amb l’entorn i exteriorització de les nostres activitats és una constant amb les que es complementen els estudis (exposicions, xerrades, mostres, visites, presentacions…).

Esardi és un centre on podràs gaudir de la creativitat, prendre una nova mirada respecte al món que ens envolta, més crítica, més creativa i sobretot amb opinió i criteri propi.

Què estudiaràs

Estudiaràs un cicle formatiu de grau superior

 • 1950 hores.
 • 1890 h de mòduls impartits en el centre educatiu.
 • 60 h de pràctiques en empreses, estudis o tallers.
 • Projecte Final.
 • 2 cursos acadèmics Règim estudis LOGSE.

Preu:

 • 380 €/curs

Primer curs

 • 870 hores.
 • Història de l’arquitectura i del seu entorn ambiental.
 • Dibuix artístic.
 • Dibuix tècnic.
 • Expressió volumètrica.
 • Mitjans informàtics i audiovisuals.
 • Projectes.
 • Tecnologia i sistemes constructius.
 • Formació i orientació laboral.

Segon curs

 • 1080 hores.
 • Història de l’interiorisme.
 • Dibuix tècnic.
 • Mitjans informàtics i audiovisuals.
 • Projectes: projectes i direcció d’obres.
 • Tecnologia i sistemes constructius: projectes i direcció d’obres.
 • Programació d’obres.
 • Projecte final.
 • Formació pràctica en empreses, estudis o tallers.

Més informació

On podràs treballar?

Aquests estudis capaciten a l’alumne per desenvolupar projectes de decoració, valorar-ne els aspectes plàstics, artístics, tècnics i econòmics, i investigar les formes, els materials, les tècniques i els processos artístics relacionats amb la decoració.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a: projectes d’obres de decoració dissenyades per un o una professional de nivell superior, direcció d’obres de decoració i representació gràfica de treballs.

Com pots accedir?

Per accedir als Cicles Formatius d’arts plàstiques i disseny de Grau superior, es pot fer de forma directa (Batxillerat artístic) o superant una prova d’accés, depenent de la titulació o dels estudis previs dels quals es disposi.

Tota la informació més detallada la podreu trobar a la web d’ensenyament: