LLISTAT DE SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIONS RESOLTES LES RECLAMACIONS