Els alumnes de Grau Superior d’Esardi han realitzat un projecte col.laboratiu amb la Fundació Pere Mata i el suport de l’Ajuntament d’Amposta per a commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental, i ho han fet a través de la metologia ABP (Aprenentatge Basat en Projectes), un aprenentatge actiu que fa a l’alumne/a partícip i responsable del seu propi aprenentatge.
El projecte ha culminat amb la realització d’un mural que s’ha elaborat al c/de França i que vol visibilitzar, conscienciar, normalitzar i acceptar la salut mental, i ho fa a través del simbolisme de la papallona: la transformació de l’individu amb un procés d’autoconeixement i evolució.

Enllaç